Žene su sklone da ugađanjem „kupuju“ ljubav partnera?

Ugađanje je jedan od načina da se pokaže ljubav, pod uslovom da se u istom ne preteruje.

Problem nastaje kada osoba misli da je neophodno stalno ugađanje i da će je tada partner više
prihvatati i voleti. Takođe, srazmerno stepenu koliko je druga osoba bitna, to su pojedine
osobe spremnije da ugađaju.
Dr Zoran Milivojević smatra da ljudi nisu u stanju da razlikuju ličnost od svojih želja, te je
prihvatanje nekoga kao osobe glavni element ljubavi. Naime, ovde je reč o ljudima koji smatraju
da oni koji ih vole, moraju ispuniti svaku njihovu želju. Kada osoba odbije da ispuni želju, oni
smatraju da ih ta osoba ne poštuje niti voli.

Pošalji odgovor

Nećemo deliti tvoju email adresu.