Inteligencija je preduslov duhovitosti

Naučnici su sproveli istraživanje na Univerzitetu u Novom Meksiku, među studentima koji su radili test inteligencije, ali imali i zadatak da jedni drugima daju ocenu prema stepenu duhovitosti.

Pogledaj i ove vesti...
1 od 2

Rezultati su pokazali da je inteligencija preduslov za duhovitost, nezavisno od drugih faktora. Naučnici su potvrdili da je humor ne samo znak mentalnih sposobnosti, već je i u direktnoj vezi sa kreativnošću.

Istraživanje je potvrdilo da duhoviti ljudi, osim većeg koeficijenta inteligencije i kreativnog dara, imaju i razvijenije verbalne veštine, lakše sklapaju prijateljstva i brže napreduju na poslu.

 

Pošalji odgovor

Nećemo deliti tvoju email adresu.