Inteligencija je preduslov duhovitosti

Naučnici su sproveli istraživanje na Univerzitetu u Novom Meksiku, među studentima koji su radili test inteligencije, ali imali i zadatak da jedni drugima daju ocenu prema stepenu duhovitosti.

Rezultati su pokazali da je inteligencija preduslov za duhovitost, nezavisno od drugih faktora. Naučnici su potvrdili da je humor ne samo znak mentalnih sposobnosti, već je i u direktnoj vezi sa kreativnošću.

Istraživanje je potvrdilo da duhoviti ljudi, osim većeg koeficijenta inteligencije i kreativnog dara, imaju i razvijenije verbalne veštine, lakše sklapaju prijateljstva i brže napreduju na poslu.

 

Pošalji odgovor

Nećemo deliti tvoju email adresu.