Psihoterapija NIJE TABU TEMA

U različitim životnim situacijama nailazimo na probleme koji mogu uticati na nas u manjoj ili većoj meri. Suočavanje sa svakodnevnim problemima i izazovima nas prisiljavaju da se prilagodimo raznim promenama. Svima je potrebna pomoć i podrška, zbog toga je od velike važnosti ukloniti predrasude o psihoterapijama koje su prisutne u društvu.

Psihoterapija se definiše kao lečenje govorom ili lečenje uz pomoć govora i predstavlja proces koji se odvija između terapeuta i pacijenta ili grupe pacijenata, a sastoji se od niza verbalnih i neverbalnih tehnika koje imaju za cilj da dovedu do boljeg mentalnog funkcionisanja ili eliminacije simptoma mentalnih bolesti. Cilj psihoterapije je promena do koje se dolazi na postepen i strukturisan način.

Od izuzetnog značaja je da osoba prvo shvati situaciju u kojoj se nalazi kako bi mogla dalje tražiti pomoć. U društvu u kom živimo vladaju različiti tabui i predrasude o odlasku kod psihijatra.

Pogledaj i ove vesti...
1 od 6

Određeno vreme koliko bi trebalo da traje psihoterapija ne postoji. Trajanje terapije zavisi od individue i njenih problema, a naročito od toga koliko je ona spremna da se sa njima izbori.

Potrebno je osobi dati „oružje“ koje će upotrebiti u budućim životnim izazovima i uliti joj hrabrosti kako bi se izborila sa nedaćama. Psihoterapija je od ključnog značaja za oporavak, jer psihoterapeut koji se bavi uzrocima, a ne simptomima mora uključiti smisao, a ne formu u rešavanje problema. Psihoterapeut se ne može oslanjati isključivo na tehnike naučene i prihvaćene tokom studija, on mora ukazati na duhovni razvoj jer je to osnovni uslov zdravog
psihičkog života ili integralnog razvoja ličnosti.

Pošalji odgovor

Nećemo deliti tvoju email adresu.