Zašto DECA uče BRŽE strani jezik nego stariji?

Učenje stranih jezika danas predstavlja jednu od glavnih aktivnosti među svim uzrastima.

U poslednje dve decenije mnogo se diskutovalo o učenju stranog jezika u ranom uzrastu i dolazilo se do zaključka da deca strani jezik uče brže i lakše od odraslih. Većina psihologa i lingvista preporučuje učenje stranog jezika već od treće godine života, ali navršavanjem sedme godine ta sposobnost deteta slabi, te se smatra da je učenje stranog jezika u predškolskom uzrastu,
između treće i sedme godine, odlično za stimulisanje moždanih vijuga. U tom uzrastu automatski se usvaja intonacija, ritam i naglasak nekog jezika.

Prednosti koje decu čine boljom u učenju stranog jezika u odnosu na odrasle mogu se svrstati u dve kategorije: intelektualna i kulturološka prednost.

Pogledaj i ove vesti...
1 od 8

• intelektualna prednost: deca koja u ranom uzrastu počnu sa učenjem stranog jezika
obogaćuju svoje intelektualne sposobnosti jer imaju iskustvo u korišćenju dva jezička sistema,
što povećava njihovu mentalnu fleksibilnost i superiornost. Ako se uzme u obzir i činjenica da je
dečiji mozak izuzetno prilagodljiv, takvo usvajanje još jedne jezičke strukture vrši se bez svesnog
napora.

• kulturološka prednost: prvenstveno se odnosi na dečiji pogled na svet. Neupitno je da će deca
koja su imala priliku da se upoznaju sa drugim jezicima i kulturama razviti toleranciju prema
ljudima koji su drugačiji od njih, što će im omogućiti da prihvate postojanje drugih nacija i
raznolikosti koje one nose. Poznavanje elemenata kulture drugih nacija je veoma važno jer se
odražava na buduće jezičke sposobnosti učenika na budućem radnom mestu.

Pošalji odgovor

Nećemo deliti tvoju email adresu.