Zašto ljudi raskidaju preko SMS poruke?

Ako nas neko ostavi preko SMS poruke, da li to predstavlja nizak stepen samopouzdanja i nedosttak hrabrosti? Ovo je pitanje koji ostavljeni na takav način najčešće pokušavaju da odgonetnu.

Međutim, psiholozi smatraju da onaj koji je ostavio svog partnera preko poruke, ne znači automatski da je manje emocionalno inteligentan. Oni takvo ponašanje detektuju u izrazitno niskom stepenu samopouzdanja takvih osoba, koje su u procesu socijalizacije propustile da nauče kako da se nose sa neprijatnim situacijama i kako da čoveka “pogledaju u oči”, čak i kada to nije poželjno, a li lagodno.

Pogledaj i ove vesti...
1 od 5

Ovakvo ponašane jednog partnera sugeriše da je reč o više simptoma: Netolerisanje poteškoća, nisko samopouzanje, nedostatak hrabrosti, ali i nerazvijenost veštine asertivne komunikacije.

Osobe koje su sklone raspravama su zdravije!

Pošalji odgovor

Nećemo deliti tvoju email adresu.