Uslovi korišćenja

Budoar.rs dozvoljava korišćenje usluga i sadržaja ovog portala pod sledećim uslovima i ograničenjima:

Korišćenjem bilo kog dela portala Budoar.rs smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Zaštita privatnosti

Portal Budoar.rs striktno i u skladu sa propisima poštuje privatnost svojih korisnika i posetilaca portala. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani, osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom i u slučaju teškog kršenja pravila Budoar.rs.

Korisnicima ovog portala  strogo je zabranjeno: – objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji krše postojeće propise Republike Srbije i međunarodne propise, uvredljivih, vulgarnih, pretećih, rasističkih, sadržaja koji sadrže iskaze nedopuštene diskriminacije, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način; – objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje posetilac zna ili mora pretpostaviti da su lažne, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim korisnicima; – lažno predstavljanje;  – objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom;  – objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili korišćenjem obmane;  – svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrže viruse ili slične programe napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i/ili hardvera i/ili telekomunikacione opreme;  – prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca portala i korisnika.

Autorska prava

Portal Budoar.rs je imalac autorskih prava na sve sadržaje (uključujući, ali ne ograničavajuće se na: tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod na portalu). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava portala Budoar.rs i izdavača i podložno je tužbi i drugim vidovima pravne zaštite. Budoar.rs zadržava pravo izmene i ukidanja bilo kog sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala bez dozvole imaoca autorskih prava (Budoar.rs, partneri, korisnici…) smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi i drugim vidovima pravne zaštite. Ukoliko smatrate da je portal Budoar.rs povredio Vaša autorska prava, slučaj će biti odmah razmotren, a sporni sadržaj uklonjen odmah po eventualnom ustanovljavanju osnovanosti istinitosti sadržaja žalbe.

Linkovi na druge web stranice

Portal Budoar.rs se sastoji od autorskih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posetilaca i linkova na druge web stranice. Budoar.rs sadržaje objavljuje u dobroj veri. Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost i Budoar.rs se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem. Portal ne snosi odgovornost za bilo koju štetu nastalu oglašavanjem na ovom portalu.

Izmene uslova korišćenja

Budoar.rs zadržava pravo izmene ovih uslova korišćenja u bilo kom trenutku i neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz takvih promena nastale posle urednog objavljivanja izmena.